Provozovatelem internetového obchodu www.sanhuberto.cz je ATTRACTIVE SHOP s.r.o. Brožíkova 284 Beroun-Závodí 266 01 IČ:02820722 

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“) shrnují vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.sanhuberto.cz (dále jen Prodávající). Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH. Na každý nákup je vystavován daňový doklad-faktura, která je předávána společně se zbožím. Objednávku zboží z internetového obchodu www.sanhuberto.cz lze učinit prostřednictvím internetového obchodu, emailem, nebo telefonicky na kontaktním čísle uvedeného v sekci kontakty. Po zadání objednávky do objednávkového systému a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

Kupující odesláním objednávky deklaruje, že není osobou mladší 18 let a souhlasí se skutečností, že jej provozovatel eshopu může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak výzvou k předložení kopie průkazu totožnosti kupujícího. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky Kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Zrušit objednávku před vyexpedováním je možné kdykoliv pomocí zaslání emailu na adresu info@sanhuberto.cz. Nebo telefonicky na telefoním čísle uvedeném v sekci kontakty. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky zaslané na dobírku nebudou akceptovány. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit Eshop pomocí emailu obsahující tyto informace: žádost o odstoupení od smlouvy, příjmení a jméno kupujícího, uvedení čísla objednávky a uvedení čísla bankovního účtu, na který bude Zákazník požadovat vrácení uhrazení částky. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Z částky bude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání objednávky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Většina zboží nabízeneného Prodávajícím je vyexpedováno do 3 pracovních dnů. Doba dodání balíků kurýrní službou trvá obvykle 2-3 dny, tudíž celková doba dodání by neměla přesáhnout 1 týden. Prodávající nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování v rámci 1 týdne, bude Prodávajíci o této skutečnosti informovat Kupujícího a dohodnou se na postupu a době dodání. Platbu za nákup je možno uskutečnit: 1.Převodem na bankovní účet společnosti - zboží je vyexpedováno až po připsání peněžní částky na účet provozovatele.Díky zavedení EET není možno zaslat zboží na dobírku ani platba hotovostí.

Zákazník má povinnost zboží při předbírání pečlivě zkontrolovat a zjistit jeho správný obsah a také neporušený obal. Dopravu zakoupeného zboží je možno uskutečnit dle následujících možností. 1.Vyzvednutí osobně v místě výdeje prodejce ( aktuální seznam a kontakty v sekci „výdejní místa“) 2.Přepravní službou po uzemí celé ČR a Slovenska ( ceny v sekci „doprava“ )

Jednotlivé způsoby plateb a úhrady a jejich ceny jsou viditelné při odesílání objednávky a jejich aktuální nabídka může být různá pro jednotlivé Kupující. Cena dopravy se odvíjí dle způsobu zvoleným Kupujícím a jejich cena je viditelná při objednávce zboží. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po dohodě s Kupujícím) zejména v případech kdy má opravněnou pochybnost o plnoletosti,tj. dosažení 18.let ze strany Kupujícího,kdy není schopen doručit zboží v daném termínu a množství,v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává. Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na územi České republiky. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

 

2010-2022 © ATTRACTIVE SHOP s.r.o. | Obchodní a dodací podmínky | Kontakty